واژه آشا

 

آشا در فارسی – اوستایی اسم دختر است و راستی و درست کرداری معنی شده و در سانسکریت اسم پسر است و امید معنی شده است.

اَشا یا اَشَه یا اَرتَه (به اوستایی) در مزدیسنا مفهومی گسترده دارد و از مهمترین مفاهیم در این دین است. اشه به معنی حقیقت و درستی است؛ اما معنی ژرفتر آن قانونی است ازلی و ابدی که اهورامزدا وضع کرده و بر اساس آن هر کُنشی، واکنشی دربردارد و هر کار نیک یا بدی پاداش یا پادافره خود را در پی دارد.

به‌عبارتِ دیگر، تبلور نظم موجود در طبیعت که در قانونی اخلاقی-مینویی و بر پایهٔ حق و درستکاری بنا شده را اَشا می‌گویند. گفته شده است که اشه خدای آتش و دارای قدرت آتش است.

  • تحسين محرك البحث
  • التسويق عبر محركات البحث
  • تسويق المحتوى
  • تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية
19+سال ها تجربه
+95+پروژه های انجام شده
+25تنوع پروژه ها
٩٩%رضایت مشتری